Skip to main content

SÅ LYCKAS DU MED

GRÄSMATTAN

En välskött gräsmatta får ingen mossa och mindre problem med ogräs men det kräver både en planerad gödsling och noggrann klippning. Vi guidar i hur du får en grön och skön gräsmatta.

UNDERHÅLL AV GRÄSMATTAN

1

När kan man underhålla/reparera?

Från tidig vår, förutsatt att jorden torkat upp, ända till hösten.
2

Förberedelser

Klipp gräset så kort som möjligt. Räfsa bort mossa och torrt gräs, vertikalskär gärna. Allt löst material ska bort. Fyll i eventuella gropar med toppdress och stampa till eller välta.
3

Sådd och gödsling

Så alltid i fuktig jord. Sprid ut enligt dosering. Tryck därefter till ytan med en gallervält så att fröet får fäste. Gödsla därefter hela gräsmattan med gräsmattegödsel NPK för ett jämnt resultat.
4

Vattning

Håll jorden fuktig första månaden, vattna försiktigt vid behov.
5

Klippning

Första klippningen när gräset är ca 6-8 cm högt, lämna ca 4-5 cm, sedan kan man sänka klipphöjden till 3-4 cm. Klipp aldrig under en torrperiod.

SÅ ANLÄGGER DU EN NY

GRÄSMATTA

Att så sin egen gräsmatta är avsevärt mycket billigare än att rulla ut en färdig. Om du ska få en gräsmatta som i dina drömmar är ett bra förarbete ett måste.

SÅ NY GRÄSMATTA

1

Underlaget

Underlaget där du ska anlägga gräsmattan ska vara ordentligt förberett. Börja med att förbereda ytan genom att ta bort allt ogräs. Bearbeta jorden med jordfräs och låt den därefter vila några veckor. Ta under tiden bort allt ogräs som visar sig.
2

Jordförbättra

Lätta sandjordar förbättras genom att man fräser ner ett fem centimeter tjockt lager med torvmull. Tunga lerjordar lättas upp med grovt grus eller sand, som finns att köpa på grusfirmor. Grundgödsla samtidigt med ett trädgårdsgödsel (PK-gödsel). Följ anvisningarna på förpackningen.
3

Jämna ut ytan

Kratta ut ytan där du ska anlägga gräsmatta så att den bli helt jämn. Ta bort alla stenar, rötter och grova klumpar. Välta ytan med gallervält och vattna några gånger så att jorden ”sätter sig”.
4

Sådd

Luckra ytan med en kratta innan fröna sås ut. Så en vindstilla dag. Dela gärna upp ytan som ska sås i mindre partier, så blir det lättare att dosera. Använd en spridarevagn eller så för hand. Mylla försiktigt ner fröna med en kratta. Platta därefter till ytan med en gallervält så att fröna får ordentlig kontakt med jorden.
5

Vattna

Nu är det viktigt att hålla markytan fuktig, men inte genomsur första tiden. Vattna försiktigt efter behov.
6

Gödsla

Första våren efter sådd gödsla med gräsmattegödsel.