Skip to main content

SÅ LYCKAS DU MED

HÄCKAR

En häck ger minskad insyn och en grön vacker bakgrund till dina andra växter i trädgården. Vi guidar i hur du lyckas med plantering av häckar.

1

JORD

Använd rätt jord. Den befintliga jorden är stabil och innehåller ett mikroliv som hjälper växterna att etablera sig. Spara därför jorden när du gräver planteringsgroparna. Blanda sedan hälften av den jorden med planteringsjord. Planteringsjord används vid all slags plantering utomhus av buskar, träd, perenner och som jordförbättring i rabatter och trädgårdsland. Allt för sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord.
‎‎‎
Bearbeta jorden ned till ca 50 cm djup och så brett som möjligt för att ge dina växter en riktigt bra start vid planteringen. Jorden ska vara väldränerad (gräv en grop och fyll den med en hink vatten. Om vattnet står kvar efter en timme är dräneringen för dålig).
2

PLANTERING

Spänn en lina mellan radernas ändpunkter så att raden blir rak. När du gräver en planteringsgrop är det ett par saker du behöver tänka på. Djupet på planteringsgropen och planteringsintervallet. 3-4 plantor per meter är vanligt för de flesta sorter men det beror också på plantornas storlek.

‎Plantorna ska hamna lika djupt som när de växte i plantskolan, eller något högre. Växter tycker inte om att bli för djupt planterade. Vissa arter kan till och med dö om de blir planterade för djupt. Tänk på att jorden sjunker när den sätter sig.‎

‎Se till att plantorna står rakt och stadigt. Höga plantor kan behöva stöd på blåsiga växtplatser tills de etablerat sig.
3

VATTNA

Se till att rötterna alltid är fuktiga när växterna planteras. Det är också en bra idé att vattna planteringsgropen innan plantering. Plantera plantorna och tryck till marken runt rotklumen för att skapa stabilitet. Vattna en gång till, ca 10 liter per planta. Vid torka vattna rejält ca 1 gång i veckan.
4

SLUTFÖR PLANTERINGEN

Det är fördelaktigt att använda ett täckskikt över markytan. Det minskar behovet av bevattning och förhindrar att ogräs kan spridas. Dessutom ser det snyggt ut. Täckbark och furubark är bra alternativ för att ge planteringen goda förutsättningar och oxidsvart flis eller nötbrun flis kan med fördel användas i endast dekorativa ändamål. Täckmaterialet ska inte ligga mot stammarna.
5

SKÖTSEL

Nyplanterade häckar behöver regelbunden bevattning den första säsongen för att etablera sig. Behovet uppgår till 30 mm regn per vecka, vilket motsvarar 30 L/m², en gång i veckan.
‎‎
Om man har jordförbättrat med en grundgödslad planteringsjord behövs ingen extra gödsling den första säsongen. Efterföljande år kan gödsel myllas ned i jorden på våren. Gödsla före regn, eller vattna efteråt. Håll planteringsytan ogräs- och gräsfri. Konkurrerande gräs kan hämma tillväxten.

De problem som kan uppstå beror oftast på felaktig plantering eller vattning. För djup plantering och för snål vattning är vanliga fel.
6

BESKÄRNING

Nyplanterade häckar ska etableringsbeskäras. Vid vårplantering beskär man direkt och vid höstplantering beskär man följande vår. Grundregeln är att plantorna skärs ned till 10-20 cm ovan mark.
‎‎
Odlade buskar har ofta underdimensionerade rotsystem. Beskärningen gör att bladmassan reduceras, skottutvecklingen försenas och rotsystemet får ett välbehövligt försprång. Beskärningen ser dessutom till att plantorna förgrenar sig rikligt och blir täta.

Friväxande häckar släpps därefter fritt. Klippta häckar släpps upp 20-30 cm per säsong för att bli täta hela vägen upp, det kallas uppbyggnadsbeskärning.

Barrväxthäckar och häckar med genomgående stam, t.ex. avenbok och bok, klipps inte ned förrän de nått önskad höjd. Man klipper dock in sidorna för att få välförgrenade och täta plantor. Om toppen går av eller klipps av misstag knyter man upp det översta sidoskottet som ny topp.

HUR SKA DU VETA

VILKEN HÄCK DU SKA VÄLJA?

Det viktigaste när du väljer häck är att man utgår från platsens förutsättningar. Är det lerigt eller sandig, soligt eller skuggigt, blåsigt eller vindskyddat? Tänk igenom vilken storlek du behöver och välj en lämplig växtart, friväxande eller klippt. Barrotade plantor planteras på våren (april-maj) eller sent på hösten. Plantor som är krukodlade kan planteras under hela säsongen. Läs mer om barrotat och krukodlat nedan.

BARROTAT

Barrotade häckplantor är oftast det billigaste alternativet och kan planteras vår och höst. Plantorna odlas i fält och grävs upp när de är i vintervila. De finns tillgängliga tidig vår och sen höst. De säljs oftast i knippen med rötterna packade i torv och plast (som skydd mot uttorkning) och kylförvaras hos återförsäljare fram till leverans.

Eftersom barrotade plantor är känsliga för torka så de ska planteras så snart du kan efter inköp. Det första du ska göra när du fått hem plantorna är att ställa dem i vatten (hela plantorna, inte bara rötterna). De kommer då att suga upp vatten som de har förlorat genom avdunstning sedan uppgrävningen plantskolan. Låt aldrig rötterna ligga utsatta för sol eller vind.

KRUKODLAT

Krukodlade häckväxter planteras efter att plastkrukan avlägsnats. Sätt krukorna i vatten ca 10 min. Lossa krukorna försiktigt och sätt ner plantorna i nivå med ‎jordytan. Fyll på hälften av jorden, tryck till och vattna rejält, ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen. Se till att plantorna står stadigt och rakt.

Den största fördelen med krukodlade plantor är att dessa kan planteras under hela växtsäsongen, dvs även mitt i sommaren, bara du vattnar ordentligt. Vidare blir etableringen snabbare, då växten redan har rotsystemet ”färdigt” i krukan och bara kan fortsätta växa.